กรุณาชำระค่าบัตรที่

งาน BARBARIAN LAND MUSIC FESTIVAL
ชำระค่าบัตรที่ บัญชี นายไชยพงศ์ และ นายยศพล
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 078-8-74534-6


หรือ

งาน ไทบ้านแลนด์ นาหนาว มิวสิกเฟสติวัล
ชำระค่าบัตรที่ บัญชี บริษัท เซิ้ง มิวสิก จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 425-065563-3


กรุณาชำระค่าบัตรภายในเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากทำการสั่งซื้อ


เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานมาที่
- Facebook : E-San Ticket
- Line : @esanticket
พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หรือหมายเลขสั่งซื้อ


ทาง E-San Ticket จะทำการส่ง QR Code เข้างานให้คุณทางอีเมล
หลังจากได้รับการตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ และเก็บ QR Code ไว้ยืนยันก่อนเข้างาน


กรณีไม่พบเจออีเมล กรุณาตรวจสอบที่ เมลขยะ (Junk Mail) ของคุณ
หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทาง LINE Official : @esanticket


เงื่อนไขในการคืนเงิน/เปลี่ยนบัตร

1. จะไม่มีการคืนเงินค่าบัตรไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการเลื่อนการแสดงหรือยกเลิกการแสดงซึ่งเงื่อนไขการรับเงินคืนสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.esanticket.com

2. ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้ถือบัตรทำการเปลี่ยนบัตร ยกเว้นจะมีการเลื่อนการแสดงหรือยกเลิกการแสดง ซึ่งเงื่อนไขการเปลี่ยนบัตรสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.esanticket.com

3. บัตรไม่สามารถยกเลิกการจอง และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. การขอบัตรใหม่ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรแบบระบุที่นั่ง / แบบไม่สามารถระบุที่นั่งไม่สามารถขอใหม่ได้ทุกกรณี